Elämän moninaisuus saa vapaasti olla läsnä kaikkine iloineen ja suruineen teosten synnyssä.

Muotojen sopusointu ja ristiriita, värien kontrasti ja harmonia, hämärä ja valo muodostavat parivaljakkoja, jotka johdattelevat aineettomuudessaan tarttumaan konkreettisesti aineellisen olemuksen rajattomaan mahdollisuuteen.

Ihminen ja ihmisen olemus kätkeytyvät luonnon tilaan. Se on pohjaton kaivo ja projekti on katkeamaton.

Ihmisen luonne ja luonto kukkivat silloin kun on sen aika. Kaikki ei ole aina niin ihanaa. Ihmisten välinen vuorovaikutteisuus ja ajankohtaiset ilmiöt saavat monta kertaa aikaan tarinoihin liittyviä elementtejä värien, valojen ja varjojen maailmassa.


The diversity of life is free to be present with all its joys and sorrows in the creation of works.

The harmony and contradiction of forms, the contrast and harmony of colors, twilight and light form a pair of sleighs that, in their immateriality, lead us to grasp the boundless possibility of the material essence concretely.

Human nature and nature bloom when it’s time. Everything is not always so wonderful. Interactivity between people and current phenomena often create story-related elements in the world of colors, lights and shadows.